PSYNAPSIS PSICOLOGIA A DOMICILI


PSYNAPSIS Psicòloga de confiança.


Són moltes les raons per les quals es pot recórrer a l'ajuda d'un psicòleg.
Psynapsis ofereix diferents serveis, els quals s'adrecen a tots els xiquets/xiquetes que presenten

algun dèficit o trastorn en el seu desenvolupament o tenen el risc que es manifeste.
En Psynapsis tenim molt present acollir a la família per tal d'assessorar i sensibilitzar als pares, mares i familiars en l'acceptació i comprensió de les necessitats del seu fill/filla, millorar les interaccions familiars i promoure un suport emocional del fill/filla.

 

Psynapsis ofereix els serveis a domicili.
Disponibilitat de mobilitat per tot el Nord de Castelló i Sud de Tarragona

 

Prevenció,

Diagnòstic i Tractament.

 

Identificar dificultats transitòries
o permanents.

 

Detectar
factors de risc.

Intervenció
basada en una concepció global en dificultats motrius, emocionals, conductuals, intel·lectuals i socials.

Orientació o Informació a pares, famílies i altres professionals.